Bukett Grafik
Bukett

Bukett Grafik is a graphic design and illustration studio co-founded and run by Amanda Berglund and Erik Kirtley, based in Malmö, Sweden.

We create visual identities, publications, book covers, posters, exhibitions and illustrations. Most of our assignments come from the cultural and arts sectors, but we also work with commercial businesses, start-ups, co-ops, as well as non-profits and progressive organizations. 

You're welcome to write us an email should you be interested in working with us as a client or collaborator.

We unfortunately can't take on any interns, but students interested in doing a studio visit are welcome to reach out.

Aside from commissioned work we both pursue our own artistic interests. These pursuits occasionally result in prints sold in small runs through our online shop Bukett Butik.
Vi skapar grafiska profiler, publikationer, bokomslag, affischer, utställningsgrafik och illustrationer. Många av våra uppdrag kommer från kultur- och konstsektorn, men vi arbetar också med företag, startups, kooperativ, samt icke-vinstdrivande och progressiva organisationer.

Välkommen att höra av dig i ett mail om du är intresserad av att arbeta med oss som uppdragsgivare eller samarbetspartner. 

Vi kan tyvärr inte ta emot praktikanter, men studenter intresserade av att besöka vår studio är välkomna att höra av sig.

Vid sidan av uppdrag arbetar vi båda med våra egna konstnärliga intressen. Detta resulterar emellanåt i små upplagor av tryck och grafiska blad som vi säljer i vår webbshop Bukett Butik.
Our site does not monitor or track its visitors. The only cookies found here are from Adobe Fonts. Read more here.
menu